Navneændring

Ønsker du at ændre fornavn, mellemnavn eller efternavn skal du som udgangspunkt søge digitalt via www.borger.dk. Er dette af en eller anden grund ikke muligt, skal du henvende dig til kirkekontoret i det sogn, du bor.

For de fleste navneændringer skal der betales et gebyr på 500 kr. Betaling finder sted via hjemmesiden. I tilfælde hvor navneændringen ikke kan imødekommes, tilbagebetales gebyret ikke.