Kordegn

Mogens

Mogens Bak-Hansen

Kordegn

Skt. Jørgens kirke,
Parkvej 101, 4700 Næstved

Tlf: 55 73 71 10
E-mail: sanktjoergens.sognnaestved@km.dk

Jessie Kiens

Kordegnevikar

Skt. Jørgens kirke,
Parkvej 101, 4700 Næstved

Tlf: 55 73 71 10
E-mail: sanktjoergens.sognnaestved@km.dk