Navngivning

Alle børn skal, inden de fylder seks måneder, have mindst et fornavn og et efternavn. Du kan læse mere om navngivning på www.borger.dk eller Ankestyrelsens hjemmeside (www.ast.dk), hvor du også kan finde en liste over godkendte fornavne.

Barnet skal som udgangspunkt navngives digitalt via www.borger.dk. Er dette ikke muligt kan en navngivningsblanket rekvireres og sendes til kirkekontoret i sognet, hvor du bor. Hvis I har fælles forældremyndighed, skal begge forældre underskrive/signere anmeldelsen.

CPR-registret får automatisk besked om navngivningen.

  Skt. Jørgens Kirke   ·   Parkvej 101, 4700 Næstved       55 73 71 10       sanktjoergens.sognnaestved@km.dk