Højmesse

Liturgi Skt. Jørgens kirke

Præludium

Indgangsbøn

1)Salme

Hilsen + Kollekt

epistel/salme/lektie læsning

Trosbekendelse (synges)

2)Salme

Evangelium

3)Salme

Prædiken – kirkebøn – apostolsk

 4)Salme

Nadver  

 5)Nadver salme

Kollekt +  velsignelse

6)Salme

udgangsbøn

Postludium