Højmesse

Liturgi Skt. Jørgens kirke

Præludium

Indgangsbøn

1)Salme

Hilsen + Kollekt

epistel/salme/lektie læsning

Trosbekendelse (synges)

2)Salme

Evangelium

3)Salme

Prædiken – kirkebøn – apostolsk

 4)Salme

Nadver  

 5)Nadver salme

Kollekt +  velsignelse

6)Salme

udgangsbøn

Postludium

 

  Skt. Jørgens Kirke   ·   Parkvej 101, 4700 Næstved       55 73 71 10       sanktjoergens.sognnaestved@km.dk