Menighedsråd

Menighedsrådet består af 10 valgte medlemmer og 2 præster.

Menighedsrådets opgaver spænder bredt og beskæftiger sig med alle aspekter af kirkens arbejde og berører alt fra arbejdsgiveransvar og budgetstyring til bygningsansvar og kirkens sociale arbejde.

Menighedsrådet bliver valgt for en 4 årig periode - denne gang fra december 2020 til november 2024.

Menighedsrådet afholder 10 ordinære møder om året.

Der er offentlig adgang til menighedsrådsmøderne.

Under kontakt ses menighedsrådets medlemmer.

   Menighedsrådsmøder