Ind-, gen-, og udmeldelse

Indmeldelse i Den danske folkekirke

Hvis man er døbt med en kristen dåb, men på et tidspunkt har meldt sig ud af sin kirke, og nu ønsker at meldes ind i folkekirken igen, skal man henvende sig til kirkens præst, for indmeldelse. 

Kirkekontoret registrerer indmeldelsen i folkeregisteret og tilsender en ny dåbsattest med anmærkning om genoptagelse i folkekirken.

Det er en betingelse for medlemskab af Den danske folkekirke, at man er døbt med en kristen dåb. Er man ikke døbt, skal man døbes for at blive medlem.

Genindmeldelse i Den danske folkekirke

Hvis du ønsker at blive genindmeldt i den danske folkekirke, udfyld dette dokument

Udmeldelse af Den danske folkekirke

Ønsker man at træde ud af folkekirken, kan man henvende sig til kirkekontoret, ved at møde op eller ved at sende en skriftlig udmeldelse. For børn og unge under 18 år er det den person, som har forældremyndigheden, der træffer beslutning om udmeldelse af folkekirken. En person, der er fyldt 15 år, skal dog selv give sit samtykke til at blive meldt ud.

Kirkekontoret registrerer udmelselsen i folkeregisteret og tilsender en ny dåbsattest med anmærkning om udmeldelse af folkekirken.

Når man er meldt ud af folkekirken, har man ikke samme ret til kirkelig betjening som folkekirkens medlemmer. For at blive viet i folkekirken, skal mindst den ene være medlem af denne. Ligeledes kan man normalt kun blive begravet med bistand af en præst i folkekirken, hvis man er folkekirkemedlem, når man dør. Ved de fleste kirkegårde er taksterne for gravsteder m.v. i øvrigt højere for personer, der ikke var medlemmer af folkekirken, end de er for medlemmer.  

Det kan derfor være en god idé at meddele dem, som vil stå tilbage, i tilfælde af din død, om din beslutning. Det opleves jævnligt i forbindelse med dødsfald, at pårørende ikke vidste, at afdøde havde melde sig ud af folkekirken. Det kan være ubehageligt for pårørende, hvis de forventer en kirkelig handling, som folkekirken altså ikke automatisk tilbyder ikke-medlemmer.