Information for hold undervist af Lillian

Kære familie og konfirmand

Nu har næsten alle deres 10 gudstjenester hjemme og de véd at jeg har en konkurrence kørende til de to der har været til flest gudstjenester. Derfor skal de huske at sende billeder så jeg kan tælle rigtig fra nu af.

Næste uge er jeg på kursus og alle mine konfirmander har fri. Opgaven hjemme er at læse kapitel 6 og 7 i Menneskesønnen og svare på følgende:

    • Var der et billede eller et udsagn, der sagde dig noget, eller som fik dig til at stoppe op?
    • Var det noget, der provokerede dig, undrede dig, bevægede dig?
    • Jesus afviser, at hans mor og brødre er hans familie. Han siger, at menneskene er hans familie. Alle mennesker har en familie, vi på en eller anden måde er forbundet med. Sæt dig med dine forældre og få hjælp til at lave dit eget stamtræ over din familie.

 De har fået et ”stam-træ” med hjem, men I kan også finde det her, hvis det er blevet væk. 

https://www.konfirmandcenter.dk/fileadmin/user_upload/Sk%C3%A6rmbillede_2021-01-19_kl._11.20.28.png

Når vi mødes igen skal alle se hvor mange rigtige svar de har på denne quiz om kapitel 6-7.

Kap 6-7 (kateket.dk)

Jeg har sendt en mail med navne på dem der skal konfirmeres sammen på vores hold som skal have et telegram eller noget lignende.

Mange hilsner, Lillian

 

PS brevet her ligger på hjemmesiden www. sjkn.dk under ”børn og unge” > konfirmander > Lillians hold

Her virker de links der er sat ind her.